Świat Islamu
 
 
Cykl rzeźb z ceramiki i kamienia zrealizowany jako praca dyplomowa ASP, inspirowany podróżami po krajach muzułmańskich odbytymi w czasie studiów. Ideą pracy nad Islamem nie jest analiza tej kultury w sposób naukowy, ale za pośrednictwem języka plastycznego przekazanie wrażeń, fascynacji, a także obaw wyniesionych z kontaktu z odmiennym światem; religią, kulturą, tradycją a przede wszystkim z ludźmi żyjącymi w innym systemie wartości.

 

Cykl został zaprezentowany przed budynkiem Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1999r.


Obecnie rzeźby wystawione są w Zakopanem, w ogrodach "Domu pod Jedlami" zaprojektowanego przez Stanisława Witkiewicza i będącego ważnym przykładem stylu zakopiańskiego. Podziękowania za udostępnienie ogrodu dla rodziny Pawlikowskich oraz Stowarzyszenia Dom Pod Jedlami.

 
 
 
 
 
 

[strona główna]