La Junta

     Rzeźba "La Junta" (Spotkanie) zrealizowana w ramach stypendium rządu meksykańskiego w 2003r. Obecnie jest częścią stałej ekspozycji w El Jardín de las Esculturas (Ogród Rzeźb) w Xalapie, Veracruz w Meksyku i stanowi część kolekcji Instituto Veracruzano de la Educación y Cultura (IVEC).

     Kompozycję stanowią cztery elementy drewniane o wysokości pomiędzy 2m a 2,5 m, na których przymocowane są elementy z kamienia wulkanicznego. Formalnie, stylizowane i uabstrakcyjnione odnoszą się do postaci ludzkich, a ornamentyka ma charakter symboliczny znajdowany w ludowych strojach meksykańskich. Grupa jest prezentacją społeczności rdzennej, która charakteryzuje się konserwacją swoich tradycji i zwyczajów, odmiennym językiem i specyficznymi strojami. Głowy wykonane w kamieniu wulkanicznym mają odpowiednie cechy, gesty i rysy, co z kolei nadaje każdej postaci odrębność i tożsamość. Użycie odpowiednich materiałów (kamień - drewno) ma na celu zróżnicowanie formalne i nadaje kompozycji określony charakter.


[Realizacje publiczne]   [strona główna]