O Muzyce

Projekt Globalny

 

Kingsbrae Sonata

Connecticut Fuque

 

 

SPIL ▶

 

 

Interwał

 

Precyzja, napięcie, rytm, równowaga to kluczowe pojęcia dla prezentowanej kompozycji rzeźbiarskiej. Jest ona wizualną oraz przestrzenną demonstracją emocji i doznań twórców, wykonawców, a przede wszystkim odbiorców muzyki. Nie odnosi się do konkretnych dzieł muzycznych lecz do struktury, formalnych aspektów oraz substratu emocjonalnego muzyki samej w sobie.

Docelowo projekt zakłada realizację kompozycji złożonej z kilku segmentów nawiązujących do poszczególnych sekcji orkiestry symfonicznej. Dzięki korelacji rozmiaru, napięciu formy, zestawieniu naturalnych materiałów, zbalansowaniu ciężaru, grze ornamentu i wprowadzeniu elementów ażurowych prezentowane rzeźby zapraszają do uczestnictwa we wspólnej przestrzeni. Odbiorca znajdując się w niej staje się jej częścią i integralnym elementem dzieła. Nie słyszy lecz widzi, znajduje się wewnątrz utworu.

Aspekt wizualny i estetyczny muzyki staje się dla mnie najbardziej podniecający. Słuchając utworu jednocześnie odczuwam go i oglądam. Skoncentrowanie i precyzja wykonania, współuczestnictwo i ścisła filiacja licznych elementów, detal, naturalny materiał instrumentów połączony z umiejętnościami zarówno lutnika jak i muzyka, skojarzenia kształtu i ruchu z dźwiękiem, złożoność i procesowość to przymioty dzieła muzycznego, które pragnę przełożyć na format rzeźbiarski, zbudować trójwymiarową i wizualną przestrzeń muzyki.  

Relacja pomiędzy odbiorcą a materiałem, związek przestrzeni i dzieła, recepcja rzeźby inklinująca współuczestnictwo formalne odbiorcy to założenia projektu i niwa moich działań twórczych. Proces poszukiwania formy dążący do uzyskania maksymalnych i granicznych możliwości materiału, koncentracja na detalu, jakości i precyzji wykończenia sprawiły, iż muzyka klasyczna, której zawsze byłem wielbicielem stała się ważnym źródłem inspiracji adekwatnym w swojej formie do moich założeń i poszukiwań jako rzeźbiarz.

Pragnę być kompozytorem przestrzeni a rzeźby instrumentem, komponentem tejże. Układ i współzależność modułów to swoista partytura, sposób ich rozmieszczenia to wykonanie, interpretacja, gra.

 


[strona główna]